วิธีสังเกตผมบางในผู้ชายและผู้หญิง

วิธีสังเกตผมบางในผู้ชายและผู้หญิง

ปัญหาเรื่องผมบาง เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ตามอายุที่มากขึ้น โดยสาเหตุของผมบางที่เราพบได้บ่อยที่สุด คือ ผมบางจากพันธุกรรม ซึ่งพบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง

เรามีวิธีสังเกตผมบางในผู้ชายได้

โดยมักเริ่มเป็นหลังจากพ้นระยะวัยรุ่นไปแล้ว อาการเริ่มต้นที่สังเกตได้คือ ผมที่บริเวณหน้าผากจะดูบางลง หรือ มีการร่นของแนวผมด้านหน้าทั้งสองข้าง ทำให้ไรผมดูสูงขึ้นมีลักษณะคล้ายตัว M 

ในกรณีที่เป็นมากขึ้น เส้นผมที่บริเวณกลางศีรษะ จะค่อยๆบางลงและขยายกว้างออกไป ทำให้มีลักษณะคล้ายไข่ดาว  เมื่อเป็นมากขึ้นทำให้เส้นผมส่วนบนค่อยๆหายไป กลายเป็นศีรษะล้านได้

เรามีวิธีสังเกตผมบางในผู้หญิงได้

สำหรับผู้หญิงมักจะไม่ค่อยพบลักษณะผมบางแบบผู้ชาย วิธีสังเกตผมบางในผู้หญิง ที่เรามักจะพบบ่อยๆ คือ รู้สึกว่าเส้นผมจะค่อยๆมีขนาดเส้นเล็กลง  เวลากำผมหรือมัดผมจะไม่หนาเหมือนเมื่อก่อน ทำให้ดูผมบางลงทั่วๆศีรษะ หรือบางคนจะรู้สึกบริเวณที่แสกผมดูกว้างขึ้น ทำให้มองเห็นหนังศีรษะได้ชัดขึ้น รวมถึงบางคนจะสังเกตว่ามีปริมาณเส้นผมหลุดร่วงมากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วย 

ผู้ที่มีปัญหาผมบาง ควรมาพบแพทย์ปริญญาเฉพาะด้านตจวิทยา (เส้นผม ผิวหนัง) ที่ แฮร์คลินิกไทย เพื่อทำการรักษาตั้งแต่ที่เริ่มเป็น หรือยังเป็นไม่มาก จะได้ผลดีกว่าปล่อยทิ้งไว้จนบางมาก 

ความรู้เพิ่มเติม

 
นพ.วริสร สุวรรณฉัตรชัย
สาขาเฉพาะด้านตจวิทยา 
(เส้นผม ผิวหนัง)
ประสบการณ์ 22 ปี