เราจะสังเกตได้ยังไงว่าผมร่วงผิดปกติ

เราจะสังเกตได้ยังไงว่าผมร่วงผิดปกติ

โดยปกติแล้ว คนเรามีเส้นผมโดยเฉลี่ยประมาณ 100,000 เส้น และวงจรชีวิตของเส้นผมแบ่งได้เป็น 3 ระยะคือ

1. ระยะที่เส้นผมกำลังเติบโต (Anagenphase)

2. ระยะพัก (Catagen phase)

3. ระยะที่เส้นผมหลุดร่วง (Telogen phase)  โดยพบได้ประมาณ 10% ของจำนวนเส้นผม และระยะนี้กินเวลาประมาณ 2-3 เดือน

ดังนั้นในคนปกติ เราจึงพบว่า เส้นผมจะหลุดร่วงได้เฉลี่ยวันละประมาณ 100 เส้น/วัน ถ้าเกินกว่านี้ จึงจะถือว่า มีอาการผมร่วงผิดปกติ

มีวิธีสังเกตง่ายๆ ทำได้โดย  ให้นับจำนวนผมร่วงในแต่ละวัน  เริ่มจาก นับจำนวนเส้นผมที่ร่วงบนที่นอน จำนวนเส้นผมที่ร่วงเวลาสระผม  และ จำนวนเส้นผมที่ร่วงหลังสระผม ตอนเป่าผมหรือจัดแต่งทรงผม รวมกันในแต่ละวัน ถ้าพบว่ามากกว่า 100 เส้น  สามารถมาปรึกษาแพทย์ปริญญาเฉพาะด้านตจวิทยา (เส้นผม ผิวหนัง) ที่ แฮร์คลินิกไทย เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและรักษาอาการผมร่วงผิดปกติ

 

ความรู้เพิ่มเติม

 
นพ.วริสร สุวรรณฉัตรชัย
สาขาเฉพาะด้านตจวิทยา 
(เส้นผม ผิวหนัง)
ประสบการณ์ 22 ปี