antihairloss8

ภาวะผมร่วงเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น
โดยเฉลี่ยช่วงอายุ30ปี จะพบว่ามีภาวะผมร่วงมากขึ้นได้ประมาณ 30% และพบมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น

 

อายุ50ปี จะพบว่ามีภาวะผมร่วงมากขึ้นได้ประมาณ 50% 
โดยคนที่มีกรรมพันธุ์ หรือ ถูกกระตุ้นจากปัจจัยเสี่ยงก็จะมีภาวะผมร่วงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

หากผมว่าผมร่วงมากขึ้น แนะนำมาปรึกษาแพทย์ปริญญาเฉพาะด้านเส้นผม ผิวหนัง เพื่อรักษาสภาพรากผมให้แข็งแรง ก่อนที่จะเสื่อมสภาพไปจนไม่สามารถแก้ไขได้