เพศหญิงและเพศชาย

  

รักษาผมร่วงในเพศหญิงและเพศชาย
รักษาผมร่วงในผู้หญิง
 
คนไข้ที่มารักษาที่แฮร์คลินิกไทย นั้นทุกคนต่างประทับใจและพึงพอใจในผลลัพธ์มีการบอกต่อ แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุผมร่วงที่พบบ่อยคือ แพ้สารเคมี ขาดสารอาหารและวิตามิน เป็นโรคซีด โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคผิวหนังบางชนิด หรือบางคนเป็นจากพันธุกรรม
 
การวินิจฉัยอาการผมร่วงในผู้หญิง จะมีการซักประวัติอย่างละเอียดให้ครอบคลุมทุกๆสาเหตุ การตรวจร่างกายก็มีความสำคัญมากนอกเหนือจากการตรวจหนังศีรษะอย่างละเอียดแล้ว การตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิต จับชีพจร ตรวจต่อมไทรอยด์ ดูอาการอย่างอื่นที่อาจจะพบร่วมตามผิวหนัง เมื่อการวินิจฉัยไม่แน่นอน อาจจะจำเป็นต้องสืบค้นเพิ่มเติม เช่น การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ เป็นต้น
 
แฮร์คลินิกไทย จะรักษาโดยยา (ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่ม) สูตรของแพทย์ปริญญาชำนาญด้านเส้นผม โดยทั่วไปแล้วอาการผมร่วงจะลดลงหรือ หยุดร่วงจนสังเกตและรู้สึกได้ ประมาณ 5 - 6 สัปดาห์หลังการรักษา (ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล) และผมจะค่อยๆเริ่มหนาขึ้น เริ่มรู้สึกว่ามีผมใหม่งอกขึ้นมาใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 3 เดือน (ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)  ซึ่งคนไข้บางรายอาจรับยาไว้ 3 เดือนล่วงหน้าได้ หากไม่สะดวกมาที่คลินิกทุกเดือน
 

       
(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

       
(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

       
(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

        
(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

 
รักษาผมร่วงในผู้ชาย
 
โดยส่วนใหญ่คนไข้ที่มา แฮร์คลินิกไทย พบว่าปัญหาผมร่วงประมาณร้อยละ 85 - 90 สาเหตุมาจากพันธุกรรม สามารถวินิจฉัยโดยการตรวจหนังศีรษะก็สามารถวิเคราะห์ได้ และคนไข้ทุกคนต่างก็ประทับใจกับผลลัพธ์เช่นกัน เพราะทุกคนที่มารักษาที่ แฮร์คลินิกไทยนั้นต่างเคยรักษาตามคลินิก หรือ ศูนย์ หรือ สถาบัน หรือ ผลิตภัณฑ์ชวนเชื่อต่างๆมาแล้วทั้งนั้น และก็ไม่เห็นผล หรือเห็นผลในระยะสั้นเท่านั้น แต่เมื่อได้มารักษาที่ แฮร์คลินิกไทยเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างและไว้วางใจในความสามารถที่แพทย์จบปริญญาโทผิวหนังโดยตรง
 
การรักษาในกลุ่มนี้ แฮร์คลินิกไทย จะรักษาโดยยา (ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่ม) สูตรของแพทย์ปริญญาชำนาญด้านเส้นผม  การรักษาจะเริ่มเห็นผลใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 3 เดือน (ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล) บริเวณผมที่บางจะเริ่มมีความหนาแน่นของเส้นผมมากขึ้น จะเห็นขนอ่อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรากผมจะมีความแข็งแรงมากขึ้น ดกดำมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
โดยคนไข้ที่มีปัญหา เกี่ยวกับโรคหนังศีรษะต่างๆ ทางแพทย์ก็จะทำการรักษาตามอาการที่คนไข้ต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไข้คลายความกังวลใจ และความเครียดที่สะสมมานาน
 

        
(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

 
(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล) 


(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

 
(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)